,

Фактура А4

Фактури А4 (297/210 мм): изработват се на химизирана хартия в 2/3/4 екземпляра. В кочан по 75 л./99 (100) л. Перфорация за откъсване, картонена обложка. Посочените цени са за печат в един цвят (черно). На първия екземпляр се отпечатва гриф “оригинал”.

Съобразени са с последните изисквания на ЗДДС и Правилника за прилагане на ЗДДС.

Задължително се отпечатват: Име на фирмата и адрес по регистрация, номер по ДДС и БУЛСТАТ, 10-цифрена номерация

По желание на клиента допълнително се отпечатват: адрес офис / телефон / мол / лого / банкова сметка

Категории: ,