,

94, Мемориален ордер, 34 р.

Формат: 297/210 мм

Хартия: офсет

Обем: 100 л./к.

Количество в пакет: 40 к.

Ед. цена без ДДС: 2,00 лв./с ДДС: 2,40

Ед.цена без ДДС (количество по-малко от пакет, но не по-малко от 20 к.): 2,50 лв./с ДДС: 3,00 лв.