, ,

Искане за отпускане на МЦ – малко, 221

Формат: 99 х 210 мм
Хартия: химизирана, бяла; 100 л./к.

Без перфорация и картонена обложка

Цена пакет (30 к.) без ДДС: 60,00 лв. (с ДДС: 72,00 лв.)