, ,

Лист за разшифровка, 99/101

99, Формат: 148/210 мм

Хартия: офсет

Обем: 100 л./к.

Количество в пакет: 40 к.

Ед.цена без ДДС: 2,30 лв. (с ДДС: 2,76 лв.)

101, Формат: 297/210 мм

Хартия: офсет

Обем: 100 л./к.

Количество в пакет: 20 к.

Ед.цена без ДДС: 4,20 лв. (с ДДС: 5,04 лв.)