, ,

мемориален ордер, 91/94/95

91, Мемориален ордер, 15 р.

Формат: 165/170 мм

Хартия: офсет

Обем: 100 л./к.

В пакет 30 к., цена без ДДС: 60,00 лв. (с ДДС: 72,00 лв.)

94, Мемориален ордер, 34 р.

Формат: 297/210 мм

Хартия: офсет

Обем: 100 л./к.

В пакет 20 к., цена без ДДС: 80,00 лв. (с ДДС: 96,00 лв.)

Ед.цена без ДДС (количество по-малко от пакет, но не по-малко от 10 к.): 4,50 лв. (с ДДС: 5,40 лв.)

95, Мемориален ордер, 27 р.

Формат: 250/175 мм

Хартия: офсет

Обем: 100 л./к.

Количество в пакет: 40 к.

Ед.цена без ДДС: 0,00 лв./с ДДС: 0,00 лв.)