, , ,

форма 76, 183/184

183, Присъствена форма (малка), ф. 76

Формат: 460/165 мм

Хартия: офсет

Обем: 100 л./к.

Количество в пакет: 10 к.

Ед.цена без ДДС: 5,00 лв. (с ДДС: 6,00) лв.

Ед.цена без ДДС (количество по-малко от пакет, но не по-малко от 5 кочана): 6,00 лв. (с ДДС: 7,20 лв.)

184, Присъствена форма (голяма), ф. 76

Формат: 460/320 мм

Хартия: офсет

Обем: 100 л./к.

Количество в пакет: 10 к.

Ед.цена без ДДС: 8,00 лв. (с ДДС: 9,60 лв.)

Ед.цена без ДДС (количество по-малко от пакет, но не по-малко от 5 к.): 12,00 лв. (с ДДС: 14,40 лв.)