, ,

Дневник ЕДСД, 328

Формат: 297/420 мм

Хартия: офсет, двустранен печат

Обем: 200 л./к.

Ед.цена без ДДС: 16,00 лв. (с ДДС: 19,20 лв.)

Ед.цена пакет 10 бр. без ДДС: 140,00 лв. (с ДДС: 168,00 лв.)

Обем: 100 л./к.

Ед.цена без ДДС: 11,00 лв. (с ДДС: 13,20 лв.)

Ед.цена пакет 10 бр. без ДДС: 100,00 лв. (с ДДС: 120,00 лв.)