,

Счетоводен

Изчерпан

Индивидуален дизайн на главата

Календариум: 3 езика – български, английски, немски

Допълнителна информация: данъчно-счетоводен календар – маркирани са най-важните дати по следните закони; Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ); Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС); Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО); Закон за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ); Кодекс за социално осигуряване (КСО); Закон за здравно осигуряване (ЗЗО); професионални празници в България по месеци; европейски национални празници; български църковни празници; имени дни

Тяло: 70 г офсет; формат 290х300 мм

Глава с УВ лак: 250 г картон хром

Подложка: 300 г картон.

Подвързване: лепене

Опаковка: 50 бр.

Минимално количество: 50 бр.

Показаните глави на календари са илюстративни

Забележка: Моля, имайте предвид, че календарите ще бъдат доставяни по реда на одобрение на предпечата и плащане на авансовата сума. Сроковете за изработка може да достигнат 10-12 работни дни след одобряване на дизайна. Количествата на отпечатаните тела са ограничени!