,

95, Мемориален ордер, 27 р.

Формат: 250/175 мм

Хартия: офсет

Обем: 100 л./к.

Количество в пакет: 40 к.

Ед.цена без ДДС: 1,70 лв./с ДДС: 2,07

Ед.цена без ДДС (количество по-малко от пакет, но не по-малко от 20 к.): 2,20 лв./с ДДС: 2,64 лв.