,

103, Групировка, малка

Формат: 148/210 мм

Хартия: офсет, едностранна

Обем: 100 л./к.

Количество в пакет: 40 к.

Ед.цена без ДДС: 1,45 лв./с ДДС: 1,74 лв.

Ед.цена без ДДС (количество по-малко от пакет, но не по-малко от 20 к.): 2,00 лв./с ДДС: 2,40 лв.