, ,

Типова форма М12, 122

Формат: 200/230 мм
Хартия: 240 г картон

Ед.цена (пакет от 500 бр.) без ДДС: 45,00 лв./с ДДС: 54,00 лв.
Ед.цена (пакет от 100 бр.) без ДДС: 12,00 лв./с ДДС: 14,40 лв.