, ,

Стокова разписка А4, 235

Формат: А4
Хартия: химизирана, бяла; 100 л./к.
Без перфорация и картонена обложка
Цена пакет (10 к.) без ДДС: 50,00 лв. (с ДДС: 60,00 лв.)