, ,

Складова разписка А5, 262

Формат: 148 х 210 мм
Хартия: химизирана, бяла; 100 л./к.
Без перфорация и картонена обложка

Цена пакет (40 к.) без ДДС: 88,00 лв. (с ДДС: 105.60 лв.)

Цена пакет (30 к.) без ДДС: 60,00 лв. (с ДДС: 72,00 лв.)