, ,

Личен картон за работно облекло, 124

Формат: 150/320 мм
Хартия: 240 г картон

Ед.цена (пакет от 500 бр.) без ДДС : 45,00 лв./с ДДС: 54,00 лв.
Ед.цена (пакет от 100 бр.) без ДДС : 11,00 лв./с ДДС: 13,20 лв.