, ,

Искане за отпускане на МЦ – средно, 223

Формат: 148 х 210 мм
Хартия: химизирана, бяла; 100 л./к.
Без перфорация и картонена обложка
Цена пакет (40 к.) без ДДС: 88,00 лв. (с ДДС: 105.60 лв.)