, ,

Искане за отпускане на МЦ А4, 225

Формат: А4
Хартия: химизирана, бяла; 100 л./к.
Без перфорация и картонена обложка
Цена пакет (20 к.) без ДДС: 80,00 лв. (с ДДС: 96,00 лв.)