,

Декларация чл.264, ал.2 (№ 6728)

Формат: 297/210 мм

Хартия: офсет

Обем: 100 л./к.

Количество в пакет: 10 к.

Ед.цена/кочан без ДДС: 4,00 лв./с ДДС: 4,80 лв.

Ед.цена/кочан без ДДС (количество по-малко от пакет): 6,00 лв./с ДДС: 7,20 лв.

Печат само по заявка!

Категории: ,