,

Декларация чл. 264, ал.1 (№ 6727)

Формат: 297/210 мм

Хартия: офсет

Обем: 100 л./к.

Количество в пакет: 10 к.

Ед.цена без ДДС: 4,00 лв./с ДДС: 4,80 лв.

Ед.цена без ДДС (количество по-малко от пакет): 6,00 лв./с ДДС: 7,20 лв.

Печат само по заявка!

Категории: ,