, ,

Сметка-фактура по чл. 89 ЗННД

Формат: 148/210 мм

Хартия: химизирана

Обем: 100 л./к.

Кочаните се изработват с перфорация за откъсване, картонена обложка. Печат в един цвят (черно). На първия екземпляр се отпечатва гриф „оригинал“.

Задължително се отпечатват: Име на нотариуса и адрес по регистрация/адрес кантора, номер по ДДС и БУЛСТАТ, 10-цифрена номерация

Печат само по заявка!