, ,

счетоводна справка, 97

Формат: 148/210мм

Хартия: офсет, едностранен печат

Обем: 100 л./к.

Количество в пакет: 40 к.

Ед.цена без ДДС: 1,45 лв. (с ДДС: 1,74 лв.)

Ед.цена без ДДС (количество по-малко от пакет, но не по-малко от 10 к.): 2,40 лв. (с ДДС: 2,88 лв.)