,

Касова бележка сторно, 58

Формат: 148 х 105 мм

Хартия: химизирана, 2 екз.

Обем: 100 л./к., картонена обложка

Количество в пакет: 48 к.

Ед.цена без ДДС: 1,85 лв. (с ДДС: 2,22 лв.)

За количество по-малко от пакет (мин. 4 к.) ед.цена: 3,00 лв. (с ДДС: 3,60 лв.)

Печата се само по заявка на e-mail: invoice@abv.bg!

(Наредба 18)

Сторно операциите се документират с касови бележки от кочан в случаите:

1. спиране на захранващото напрежение

2. извършване на експертиза на ФУ

3. по време на ремонт на ФУ (вписва се в паспорта)

4. блокиране на ФУ (нарушена дистанционна връзка с НАП, но не повече от 48 часа).

За всяко ФУ се осигурява отделен кочан. Издадените Касови бележки от кочан се описват в Регистър на касовите бележки (33482, Регистър на касовите бележки).

(Печатат се по заявка)

Категории: ,