,

Касова бележка, 56

Формат: 105 х 148 мм

Хартия: химизирана, лепене по късата страна; без картонена обложка

Обем: 100 л./к.

Количество в пакет: 48 к.

Ед.цена без ДДС: 1,20 лв. (с ДДС: 1,44 лв.)

За количество по-малко от пакет (мин. 4 к.) ед.цена: 3,00 лв. (с ДДС: 3,60 лв.)

Печата се само по заявка на e-mail: invoice@abv.bg!

 

 

Категории: ,