,

Касова бележка, 56

Формат: 105 х 148 мм

Хартия: химизирана

Обем: 100 л./к.

Количество в пакет: 48 к.

Ед.цена без ДДС: 1,20 лв. (с ДДС: 1,44 лв.)

 

Категории: ,