,

Авансов отчет валута, 32

Формат: 297 х 210 мм

Хартия: офсет

Обем: 100 л./к.

Пакет 20 к., ед.цена: 80,00 лв. (с ДДС: 96,00 лв.)

Пакет 10 к., ед.цена: 45,60 лв. (с ДДС: 54,72 лв.)

Ед.цена без ДДС (количество по-малко от пакет): 4,00 лв. (с ДДС: 4,80 лв.)

Категории: ,