,

Заповед за отпуск, 311

Формат: 105/148 мм

Хартия: химизирана

Обем: 100 л./к.

Количество в пакет: 40 к.

Ед.цена без ДДС: 1,10 лв./с ДДС: 1,32 лв.

Ед.цена без ДДС (количество по-малко от пакет, но не по-малко от 10 к.): 1,45 лв./с ДДС: 1,74 лв.

Категории: ,