,

Заповед за отпуск/сведение, 310

Формат: 148/210 мм

Хартия: офсет

Обем: 100 л./к.

Количество в пакет: 40 к.

Ед.цена без ДДС: 1,85 лв./с ДДС: 2,22 лв.

Ед.цена без ДДС (количество по-малко от пакет, но не по-малко от 10 к.): 2,60 лв./с ДДС: 3,12 лв.

Категории: ,