, , ,

Молба за отпуск, 307

Формат: 105/148 мм

Хартия: химизирана

Обем: 100 л./к.

Количество в пакет: 30 к.

Ед.цена без ДДС: 1,35 лв./с ДДС: 1,62 лв.

Ед.цена без ДДС (количество по-малко от пакет, но не по-малко от 10 к.): 1,70 лв./с ДДС: 2,04 лв.