,

Авансов отчет, 26

Формат: 148 х 210 мм

Хартия: офсет

Обем: 100 л./к.

Количество в пакет: 40 к.

Ед.цена без ДДС: 1,00 лв. (с ДДС: 1,20 лв.)

Ед.цена без ДДС (количество по-малко от пакет, но не по-малко от 20 к.): 1,60 лв. (с ДДС: 1,92 лв.)

Категории: ,