,

Приходен касов ордер, химизиран, 338

Формат: 138 х 148 мм

Хартия: химизирана, 2 екз.

Обем: 100 л./к.

Количество в пакет: 30 к.

Ед.цена без ДДС: 1,30 лв. (с ДДС: 1,56 лв.)

Ед.цена без ДДС (количество по-малко от пакет, но не по-малко от 10 к.): 1,70 лв. (с ДДС: 2,04 лв.)

Категории: ,