,

Приходен касов ордер, 21

Формат: 148 х 210 мм

Хартия: офсет

Обем: 100 л./к.

Количество в пакет: 40 к.

Ед.цена без ДДС: 0,90 лв. (с ДДС: 1,08 лв.)

Ед.цена без ДДС (количество по-малко от пакет, но не по-малко от 10 к.): 1,40 лв. (с ДДС: 1,68 лв.)

Категории: ,