,

Разходен касов ордер, 19

Формат: 138/148 мм

Хартия: офсет

Обем: 100 л./к.

Количество в пакет: 30 к.

Ед. цена без ДДС: 0,60 лв. (с ДДС: 0,72 лв.)

Ед.цена без ДДС (количество по-малко от пакет, но не по-малко от 10 к.): 1,00 лв. (с ДДС: 1,20 лв.)

Категории: ,