, ,

Регистър за завещания, 3622

Формат: 297/420 мм

Хартия: офсет

Обем: 200 л./к.

Ед.цена без ДДС: 30,00 лв./с ДДС: 36,00 лв.