, ,

Регистър на ръчно издадените касовите бележки, 33482

Формат: А5

Хартия: офсет

Обем: 50 л./к.

Телбод, номерация на всеки лист.

Количество в пакет: 10 бр.

Ед.цена без ДДС: 3,00 лв. (с ДДС: 3,60 лв.)

Ед.цена без ДДС (количество по-малко от пакет): 5,00 лв. (с ДДС: 6,00 лв.)

В сила от 02.07.2019 г. са направени изменения на Наредба Н-18 – чл.42, ал.3, съгласно които фирмите трябва да имат Регистър на касовите бележки от кочан, както и кочан с касови бележки (59, Касова бележка Сторно), който да използва при следните случаи:
1. ремонт на ФУ – „ремонт“
2. спиране на захранващото напрежение – „спиране на напрежението“, начален и краен час на периода
3. кражба на ФУ – „кражба“
4. експертиза на ФУ от БИМ – „експертиза“
5. невъзможност за изпращане на данни – „блокирало ФУ“
Кочанът задължително трябва да е прономерован, прошнурован и подпечатан с печат на фирмата, както и да е отбелязано към кое фискално устройство ще се използва (ако то не работи поради някои от изброените по-горе причини).

Нужно е да се попълни и Регистър –  трябва да се включват използваните касови бележки от кочан, да се вписват както началният, така и крайният номер на касовите бележки, издадени за деня. Тук трябва да се регистрира и общият оборот, изчислен въз основа на всички  бележки за деня. Още едно изискване е да се включи и свободен текст, обясняващ каква е причината да се използват касови бележки от кочан.

Не е задължително да водите Касова книга за дневните отчети. Изключение правят ЕСФП за търговски или ведомствени бензиностанции, които не работят изцяло на самообслужване. При тях остава изискването за водене на касова книга.

(печата се по заявка)