, ,

Дневник на изпълнените рецепти, 9716

формат: А4

хартия: офсет

обем: 100 л., двустранен печат

корица: твърда, 1/2 книговезко платно

ед.цена без ДДС: 10,00 лв./с ДДС: 12,00 лв.