, ,

Рецептурна бланка (рецепта), 340

Рецептурна бланка (рецепта) – съгл. Наредба № 4, приложение 2, към чл. 6, ал.1

• формат: 97/207 мм

• хартия: офсет

• печат: черен

• обем: 100 л./к.

Ед. на кочан без ДДС цена: 1,80 лв./ с ДДС: 2,16 лв. (пакети по 10 к.)

Печата се само по заявка! Отстъпки за количества!

Рецептите може да бъдат изработени с индивидуални данни – име Медицински / Дентален център; Лого; адрес / телефон; персонални данни – цените се определят допълнително.