, ,

Дневник на приготвените лекарствени продукти, 31501

формат: А4

хартия: офсет, тв.корица

обем: 100 л., двустранен печат

Ед.цена без ДДС: 12,00 лв./с ДДС: 14,40 лв.

Изработва се само по заявка!