, ,

Регистър за отчетността при дейност с наркотични вещества, 5866

формат: А4

хартия: офсет

обем: 200 л., двустранен печат

корица: твърда, 1/2 книговезко платно

Ед.цена без ДДС: 15,00 лв. (с ДДС: 18.00 лв.)