,

Фирмена бланка, пълноцветен печат

Прието е фирмените бланки да са формат А4, да са едностранни и да се печатат на копирна хартия (80 / 90 г офсет).

Ако искате да изглеждате различно, Ви предлагаме отпечатване и на луксозна хартия (по каталог).

Направете запитване на invoice@abv.bg или на office@invoiceprint.eu