,

Визитки – 55х55 мм / 75х28 мм

Размер на визитката: 55 х 55 мм или 75 х 28 мм

Отпечатват се на визитен картон 250 г лен или 300 г мат (гладък картон).

Като един цвят се обозначава печат само в черно (100% К). Всеки цвят, различен от 100% черно, се калкулира като цветен отпечатък.

Минимално количество от вид: 100 бр., по-големите количества трябва да са кратни на 100.

Задължително се заплаща предпечат и векторизиране на фирмен знак (ако не е предоставен коректен файл).

Направете запитване на invoice@abv.bg или на office@invoiceprint.eu