, , ,

Тампонно мастило, 566

566001 Мастило Тrodat

Мастилата са с наситени цветове и дават отличен отпечатък, дори ако клишето е с микротекст или свръхфини детайли.

Обикновено мастило 28 ml
Цветове: черен, син, червен, виолет, зелен

Ед.цена без ДДС: 3,20 лв. (с ДДС: 3,84 лв.)

566002 Мастило Horse

Обикновено мастило 30 ml
Цветове: черен, син, червен, зелен

Ед.цена без ДДС: 1.10 лв. (с ДДС: 1.32 лв.)

566003 Мастило Huhua

Обикновено мастило 30 ml
Цветове: черен, син, червен

Ед.цена без ДДС: 0,90 лв. (с ДДС: 1.08 лв.)