, ,

Квадратен печат 20 х 20 мм / 30 х 30 мм / 40 х 40 мм (4922 / 4923 / 4924 – Trodat)

Автоматичен печат

Размер: 20 х 20 мм / 30 х 30 мм / 40 х 40 мм

Тампон цвят: син, черен, сух

Ед.цена: 17,00 лв./ 19,00 лв. / 26,00 лв. (без ДДС)