Кубче офсет (в кутия), 400/426

420 Блок подлепени листа от офсетова хартия

Ед.цена без ДДС: 1,00 лв. (с ДДС: 1,20 лв.)

426 Блок 500 листа 90×90 мм, в картонена.кутия

Ед.цена без ДДС: 2,60 лв. (с ДДС: 3,12 лв.)