,

Студентска книжка, 572

СТУДЕНТСКА КНИЖКА с кожена обложка / СТУДЕНТСКА КНИЖКА “МАГИСТЪР” с кожена обложка

• 40 страници
• Формат 170/120 мм

• в пакет по 20 бр.

Ед.цена без ДДС: 4,50 лв. (с ДДС: 5,40 лв.)

Документите са съобразени с “Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи издавани от висшите училища” с постановление № 215/12.08.2004 г. и постановление № 16/26.01.2009 г. Фирмата-производител е сертифицирана от Държавната агенция по стандартизация и метрология за ползването на графичното изображение на държавния герб.

Моля, обърнете внимание, че предлагаме само на пакети (по предварително запитване).