, ,

Комплект за чертане, 670

670001 Комплект за чертане: линия 30 см, триъгълник 60° и 45° и транспортир

Ед.цена без ДДС: 3,82 лв. / с ДДС: 4,58 лв.

В кутии по 24 бр.

670002 Комплект за чертане: линия 30 см, 2 триъгълника, транспортир

Ед.цена без ДДС: 5,00 лв. / с ДДС: 6,00 лв.

В кутии по 12 бр.