,

Текстмаркер, 535

535001 Текстмаркер неон

• скосен връх с ширина на следата 1-5 мм

• ярки цветове за всеки тип хартия

Ед.цена без ДДС: 0,76 лв. (с ДДС: 0,91 лв.)

535002 Текстмаркер пастел

• скосен връх с ширина на следата 1-5 мм

Ед.цена без ДДС: 0,90 лв. (с ДДС: 1,08 лв.)

535004 Текстмаркер JOB неон

• скосен връх с ширина на следата 1-5 мм

• награда за дизайн от Немската камара на производителите

• доказано най-ярките цветове на пазара в цяла Европа

• светлоустойчиво мастило на водна основа

• за стандартна, копирна и факс хартия

Ед.цена без ДДС: 2,00 лв. (с ДДС: 2,40 лв.)

535005 Текстмаркер JOB пастел

• скосен връх с ширина на следата 1-5 мм

• награда за дизайн от Немската камара на производителите

• доказано най-ярките цветове на пазара в цяла Европа

• светлоустойчиво мастило на водна основа

• за стандартна, копирна и факс хартия

Ед.цена без ДДС: 2,00 лв. (с ДДС: 2,40 лв.)