,

Разделител А4, 375

• A4 с европерфорация

• 100% екологичен продукт от рециклиран цветен картон 170 г

375001 Разделител 5 цвята

Ед.цена без ДДС: 2,00 лв. (с ДДС: 2,40 лв.)

375002 Разделител 6 цвята

Ед.цена без ДДС: 2,70 лв. (с ДДС: 3,24 лв.)

375003 Разделител 10 цвята

Ед.цена без ДДС: 2,90 лв. (с ДДС: 3,48 лв.)

375004 Разделител 12 цвята

Ед.цена без ДДС: 3,10 лв. (с ДДС: 3,72 лв.)