Лепяща лента (тиксо), 567/568/569

• различни размери за универсална употреба

567, Лента лепяща 12 мм / 33 м, прозрачна

В опаковка 12 бр., ед.цена опаковка без ДДС: 8,16 лв.

568, Лента лепяща 19 мм / 33 м, прозрачна

В опаковка 8 бр., ед.цена опаковка без ДДС: 7,20 лв.

569, Лента лепяща 50 мм / 33 м, прозрачна

В опаковка 6 бр., ед.цена опаковка без ДДС: 13,20 лв.