, ,

Ножица, 561

• различни размери

561001 Ножица (закалена стомана), 14 см

ед.цена без ДДС: 2,00 лв. (с ДДС: 2,40 лв.)

561002 Ножица (закалена стомана), 21 см

ед.цена без ДДС: 2,60лв. (с ДДС: 3,12 лв.)

561003 Ножица (закалена стомана), 25 см

ед.цена без ДДС: 3,00 лв. (с ДДС: 3,60 лв.)