, , ,

Линия, 491

491001 Линия прозрачна 15 см, ширина 27 мм

Ед.цена без ДДС: 0,42 лв./ с ДДС:0,50 лв. (кутии по 30 бр.)

491002 Линия прозрачна 20 см, ширина 28 мм

Ед.цена без ДДС: 0,60 лв./ с ДДС: 0,72 лв. (кутии по 30 бр.)

491003 Линия прозрачна 30 см, ширина 31 мм

Ед.цена без ДДС: 0,75 лв./ с ДДС: 0,90 лв. (кутии по 20 бр.)

491004 Линия прозрачна 50 см, ширина 40 мм

Ед.цена без ДДС: 2,45 лв./ с ДДС: 2,94 лв. (кутии по 20 бр.)

491005 Линия мащабна М:1/20, 25, 50, 75, 100, 125

Ед.цена без ДДС: 11,50 лв./ с ДДС: 13,80 лв. (кутии по 10 бр.)

491006 Линия прозрачна с таблица 30 см, ширина 32 мм

Ед.цена без ДДС: 0,80 лв./ с ДДС: 0,96 лв. (кутии по 20 бр.)