, ,

Гума техническа, 577

• техническа гума за молив

• безпрахово триене

Размер мини: в опаковка 36 бр., ед.цена опаковка без ДДС: 23,76 лв.

Единични бройки без ДДС: 0,60 лв.

Размер стандарт: в опаковка 20 бр., ед.цена опаковка без ДДС: 17,00 лв.

Единични бройки без ДДС: 0,90 лв.