ИнвойсПринт

Продукти Формуляри

Фактури

Независимо от все по-бързото навлизане на т.нар. компютърни фактури, все още много фирми използват отпечатаните върху химизирана хартия фактури.

Фактурите, които отпечатваме за нашите клиенти, са съобразени с всички изисквания на Закона за счетоводството, Закона за ДДС и Правилника за прилагане на ДДС. Изработват се на химизирана хартия, с машинна 10-цифрена номерация, с перфорация за лесно откъсване и картонена обложка. Може да бъдат отпечатани в 2 / 3 / 4 / 5 екземпляра. В един кочан съответно може да бъдат 75 л., 99 л., 100 л.

Възможно е да отпечатаме фактури по Ваш образец. Няма минимални количества, цените не се променят.

Фактури формат А5 (148 / 210 мм), 6 реда, химизирана хартия

Количество Листа в кочан Цена за 1 кочан Листа в кочан Цена за 1 кочан
2 к. 75 л/к 10.80 лв 99/100 л/к 12.00 лв
4 к. 75 л/к 7.34 лв 99/100 л/к 7,60 лв
8 к. 75 л/к 6.16 лв 99/100 л/к 6.42 лв
12 к. 75 л/к 4.70 лв 99/100 л/к 4.97 лв
24 к. 75 л/к 3.25 лв 99/100 л/к 3.52 лв
40 к. 75 л/к 2.52 лв 99/100 л/к 2.64 лв

Цените са с включен ДДС.

Фактури формат 2/3 А4 (200 / 210 мм), 15 реда, химизирана хартия

Количество Листа в кочан Цена за 1 кочан Листа в кочан Цена за 1 кочан
2 к. 75 л/к 14.40 лв 99/100 л/к 15,60 лв
4 к. 75 л/к 9.74 лв 99/100 л/к 10.20 лв
8 к. 75 л/к 6,60 лв 99/100 л/к 6,72 лв
12 к. 75 л/к 5.17 лв 99/100 л/к 6.30 лв
24 к. 75 л/к 3.68 лв 99/100 л/к 4.27 лв
40 к. 75 л/к 3.14 лв 99/100 л/к 3.80 лв

Цените са с включен ДДС.

Счетоводни формуляри

# Наименование Формат Хартия Цена Пакет
58 148/105 мм химиз. 2,02 лв. 30 к.
64 297/210 мм вестник, 365 л. 7,20 лв 10 к.
65 210/148 мм вестник 4,50 лв 10 к.
91 165/170 мм офсет 1,00 лв 30 к.
94 210/297 мм офсет 1,40 лв 20 к.
95 175/250 мм офсет 1,73 лв 20 к.
97 148/210 мм офсет 1,44 лв 40 к.

Цените са без включен ДДС. Кликнете в/у наименованието, за да видите снимка на формуляра.

Каса

# Наименование Формат Хартия Цена Пакет
17 138/148 мм офсет, 100 л 0,56 лв 30 к.
19 138/148 мм офсет, 100 л 0,56 лв 30 к.
21 148/210 мм офсет, 100 л 0,86 лв 40 к.
23 148/210 мм офсет, 100 л 0,86 лв 40 к.
24 99/210 мм химиз. 1,43 лв 60 к.
338 Приходен касов ордер химизиран 138/148 мм химиз. 1,43 лв 60 к.
26 148/210 мм офсет, 100 л 1,00 лв 40 к.
28 148/210 мм офсет, 100 л 1,00 лв 40 к.
30 200/210 мм офсет, 100 л 1,37 лв 20 к.
32 297/210 мм вестник, 100 л 1,30 лв 20 к.
32 297/210 мм офсет, 100 л 2,88 лв 20 к.
38 210/297 мм химиз., 2 екз 4,00 лв 10 бр.
39 210/297 мм офсет, 100 л. 6,00 лв 10 бр.

Цените са без включен ДДС. Кликнете в/у наименованието, за да видите снимка на формуляра.

Персонал

# Наименование Формат Хартия Цена Пакет
183 460/160 мм офсет, 100 л 5,40 лв 10 к.
184 495/345 мм офсет, 100 л 8,64 лв 10 к.
301 210/297 мм хим., 100 л. 3,84 лв 10 к.
303 210/297 мм хим., 100 л. 3,84 лв 10 к.
305 210/297 мм хим., 100 л. 3,84 лв 10 к.
307 148/105 мм хим., 100 л. 1,44 лв 20 к.
313 148/210 мм хим., 100 л. 2,02 лв 20 к.
314 210/420 мм вестник, 1 л. 0,05 лв 100 л.
315 210/420 мм вестник, 1 л. 0,05 лв 100 л.
316 210/297 мм вестник, 100 л. 5,04 лв 10 к.
317 148/210 мм вестник, 100 л. 0,90 лв 40 к.
318 148/210 мм офсет, 100 л. 1,20 лв 40 к.
323 - -. 2,90 лв 10 бр.
324 210/297 мм хим, 100 л. 3,84 лв 10 к.

Цените са без включен ДДС. Кликнете в/у наименованието, за да видите снимка на формуляра.

Склад

# Наименование Формат Хартия Цена Пакет
221 99/210 мм хим, 100 л 1,34 лв 30 к.
223 148/210 мм хим, 100 л. 2,02 лв 30 к.
260 200/210 мм хим, 100 л. 2.88 лв, 30 к.
225 297/210 мм хим, 100 л. 3,83 лв, 20 к.
261 297/210 мм хим, 100 л. 3,83 лв, 20 к.
227 99/210 мм хим, 100 л. 1,34 лв. 30 к.
229 148/210 мм хим, 100 л. 2,02 лв. 30 к.
262 148/210 мм хим, 100 л. 2,02 лв. 30 к.
256 200/210 мм хим, 100 л. 2.88 лв. 30 к.
231 297/210 мм хим, 100 л. 3,80 лв. 20 к.
257 297/210 мм хим, 100 л. 3.83 лв. 20 к.
233 148/210 мм хим, 100 л. 1.65 лв. 60 к.
263 148/210 мм хим, 100 л. 2,02 лв. 30 к.
237 200/210 мм хим, 100 л. 2,88 лв. 30 к.
258 200/210 мм хим, 100 л. 2.88 лв. 30 к.
235 297/210 мм хим, 100 л. 3,83 лв. 20 к.
259 297/210 мм хим, 100 л. 3.83 лв. 20 к.
243 99/210 мм хим, 100 л. 1,34 лв. 30 к.
239 148/210 мм хим, 100 л. 2,02 лв. 30 к.
241 297/210 мм хим, 100 л. 3,83 лв. 20 к.
246 297/210 мм хим, 100 л. 4,32 лв. 20 к.
120 200/230 мм 240 г картон 0,05 лв. 500 бр.
121 200/230 мм 240 г картон 0,05 лв. 500 бр.
122 200/230 мм 240 г картон 0,05 лв. 500 бр.
123 200/230 мм 240 г картон 0,05 лв. 500 бр.
124 150/320 мм 240 г картон 0,06 лв. 500 бр.
201 297/210 мм вестник, 100 л. 3,43 лв. 10 к.
203 297/210 мм вестник, 100 л. 2,40 лв. 10 к.
204 297/210 мм вестник, 100 л. 3,43 лв. 10 к.
205 297/210 мм вестник, 100 л. 3,43 лв. 10 к.
212 148/210 мм вестник, 100 л. 1,20 лв. 20 к.
214 297/210 мм вестник, 100 л. 3,43 лв. 10 к.

Цените са без включен ДДС. Кликнете в/у наименованието, за да видите снимка на формуляра.

Дневници

# Наименование Формат Хартия Цена Пакет
38 210/297 мм химиз., 2 екз 4,80 лв 10 бр.
39 210/297 мм офсет, 100 л. 6,00 лв 10 бр.
328 297/420 мм офсет, 100 л 10.00 лв. 10 бр.
3309 210/297 мм офсет, 100 л 5,40 лв 10 бр,тв.к
3310 210/297 мм офсет, 100 л 5,40 лв 10 бр,тв.к
8394 210/297 мм офсет, 50 л 4,32 лв 10 бр,м.к.
8394-1 210/297 мм вестник, 50 л 1,00 лв 20 бр,м.к.
7822 148/210 мм офсет, 100 л 4,20 лв 10 бр,тв.к
5866 297/210 мм офсет, 200 л 14,40 лв 10 бр,тв.к
31780 210/297 мм офс./вестник 0,00 лв -
31783 210/297 мм офс./вестник 0,00 лв -
31782 210/297 мм офс./вестник 0,00 лв -
31781 210/297 мм офс./вестник 0,00 лв -
31784 210/297 мм офс./вестник 0,00 лв -

Цените са без включен ДДС. Кликнете в/у наименованието, за да видите снимка на формуляра.

Транспорт

# Наименование Формат Хартия Цена Пакет
70 148/210 мм вестник, 100 л 1,40 лв. 20 к.
71 200/210 мм вестник, 100 л. 1,62 лв 20 к.
72 210/148 мм вестник, 100 л 1,20 лв 20 к.
79 148/210 мм вестник, 100 л 1,20 лв 20 к.
73 297/420 мм офсет, 1 л. 0,20 лв -
75 148/210 мм офсет, 1 л 0,15 лв -
76 148/210 мм офсет, 1 л. 0,15 лв -

Цените са без включен ДДС. Кликнете в/у наименованието, за да видите снимка на формуляра.

Нотариуси

# Наименование Формат Хартия Цена Пакет
- 148/210 мм химиз, 100 л 0,00 лв. -
- 148/143 мм химиз, 100 л 0,00 лв 60 к.
3481 297/420 мм офсет, 200 л. 24,00 лв -
4077 297/210 мм офсет, 100 л 4,32 лв 10 к.
6727 297/210 мм офсет, 100 л 4,32 лв 10 к.
6728 297/210 мм офсет, 100 л 4,32 лв 10 к.
6288 440/320 мм бял картон 0,22 лв 500 бр.
5787 297/210 мм офсет, 100 л 4,32 лв 10 к.
3522 297/210 мм офсет, 100 л 4,32 лв 10 к.
3622 297/420 мм офсет, 200 л. 24,00 лв -
4246 297/210 мм офсет, 100 л 4,32 лв 10 к.

Цените са без включен ДДС. Кликнете в/у наименованието, за да видите снимка на формуляра.

Аптеки

# Наименование Формат Хартия Цена Пакет
5866 297/210 мм офсет, 200 л 12,00 лв 10 бр,тв.к
9716 297/210 мм офсет, 100 л. 7,00 лв 10 к.,тв.к
- Плик 10+4/16 Б 10+4/16 см 40 г бяла 20,64 лв, 1000 бр.
- Плик 8+3,5/15 Б 8+3,5/15 см 40 г бяла 19,32 лв. 1000 бр.
- Плик 14+4/18 Б 14+4/18 см 40 г бяла 25,50 лв. 1000 бр.

Цените са без включен ДДС. Кликнете в/у наименованието, за да видите снимка на формуляра.

Отпадъци

# Наименование Формат Хартия Цена Пакет
31780 210/297 мм офс./вестник 0,00 лв -
31783 210/297 мм офс./вестник 0,00 лв -
31782 210/297 мм офс./вестник 0,00 лв -
31781 210/297 мм офс./вестник 0,00 лв -
31784 210/297 мм офс./вестник 0,00 лв -

Само по поръчка. Моля, свържете се с нас, за да Ви изготвим оферта. Кликнете в/у наименованието, за да видите снимка на формуляра.

Банка

# Наименование Формат Хартия Цена Пакет
2 148/143 мм химиз. 1,10 лв. 20 к.
3 148/105 мм химиз. 1,20 лв 20 к.
4 148/105 ммм химиз. 1,10 лв 20 к.
5 148/105 мм химиз. 1,10 лв 20 к.
6 148/105 мм химиз. 1,10 лв 20 к.
7 148/143 мм химиз. 1,10 лв 20 к.
8 148/143 мм химиз. 1,10 лв 20 к.
352 148/105 мм химиз. 2,00 лв 20 к.

Цените са без включен ДДС. Кликнете в/у наименованието, за да видите снимка на формуляра.

Формуляри по поръчка

Формуляр формат A4 ( 297x210 мм)
цената е за 1 кочан от 100 листа, за отпечатване едностранно в черен цвят (вкл.една номерация, перфорация и картонена обложка)

Количество Химизирана Офсет 60 гр Вестникарска
5 9,62 лв. 7,95 лв. 7,28 лв.
10 6,48 лв. 4,94 лв. 4,44 лв.
20 4,80 лв. 3,66 лв. 3,12 лв.
40 4,20 лв. 2,59 лв. 2,40 лв.
100 3,36 лв. 1,94 лв. 1,80 лв.

Цените са с включен ДДС.

Формуляр формат A5 ( 148x210 мм)
цената е за 1 кочан от 100 листа, за отпечатване едностранно в черен цвят (вкл.една номерация, перфорация и картонена обложка)

Количество Химизирана Офсет 60 гр Вестникарска
10 5,09 лв. 4,34 лв. 4,00 лв.
20 3,36 лв. 2,83 лв. 2,53 лв.
40 2,50 лв. 1,98 лв. 1,92 лв.
100 2,10 лв. 1,20 лв. 1,00 лв.

Цените са с включен ДДС.